Kurullar

Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU
(Sempozyum Onursal Başkanı)

Trakya Üniversitesi Rektörü


Sempozyum Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Mustafa ARDA (Sempozyum Yürütücüsü)

Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Metin AYDOĞDU    

Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Hilmi KUŞÇU    

Trakya Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mesut HÜSEYİNOĞLU

Dicle Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Tolga AKSENCER

Trakya Üniversitesi

Arş. Gör. Dr. Işık ÇETİNTAV

Trakya Üniversitesi

Arş. Gör. Dr. Kadir AYDIN

Trakya Üniversitesi

Arş. Gör. Tunahan PAMUKÇU

Trakya Üniversitesi

Arş. Gör. Caner SOLAR

Trakya Üniversitesi

Sempozyum Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ayşe Saide SARIGÜL

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Eres SÖYLEMEZ     

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan ÖZTÜRK     

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim UZMAY     

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Kenan Yüce ŞANLITÜRK     

İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Lale Canan DÜLGER     

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Prof. Dr. M. Fatih BOTSALI     

Konya Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Orhan ÇAKAR     

Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Şahin YILDIRIM     

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Gökhan KİPER

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

 
Sempozyum Bilim Kurulu

Prof. Dr. Abdullah Seçgin

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Arif Adlı

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Arif Ankaralı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşe Saide Sarıgül

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Bülent Yardımoğlu

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Prof. Dr. Bülent Emre Platin

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Can Çınar

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Cem Onat

Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Çetin Yılmaz

Boğaziçi Üniversitesi

Prof. Dr. Ender Ciğeroğlu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Engin Tanık

Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Erdinç Altuğ

İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Erhan İlhan Konukseven

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Erol Türkeş

Kırklareli Üniversitesi

Prof. Dr. Ertuğrul Taçgın

Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Gökhan Bulut

Haliç Üniversitesi

Prof. Dr. Gökhan Kiper

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Prof. Dr. Gökhan Osman Özgen

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Hakan Gökdağ

Bursa Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Hakan Yavuz

Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Haluk Erol

İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. H. Nevzat Özgüven

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Öztürk

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Hilmi Kuşçu

Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Hira Karagülle

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim Uzmay

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. İlker Murat Koç

İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. İsa Yeşilyurt

Uşak Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail Böğrekçi

Adnan Menderes Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail Esen

Karabük Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail Şahin

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Kemal Özgören

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Kenan Yüce Şanlıtürk

İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Lale Canan Dülger

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Prof. Dr. Levent Malgaca

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Levent Çetin

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Prof. Dr. M. Fatih Botsalı

Konya Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Akar

Boğaziçi Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Çalışkan

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. M. İ. Can Dede

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Prof. Dr. Melek Dosay Gökdoğan

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Melih Okur

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Melik Dölen

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Mete Kalyoncu

Konya Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Metin Aydoğdu

Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Metin Uymaz Salamcı

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Yaman

Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Nizami Aktürk

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Oğuz Yakut

Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Orhan Çakar

Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer Gündoğdu

Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer Keleş

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Özgür Turhan

İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Rahmi Güçlü

Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Recep Burkan

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Reşit Soylu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Sadettin Kapucu

Gaziantep Üniversitesi

Prof. Dr. Sadettin Orhan

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Sami Turgut Tümer

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Selçuk Mıstıkoğlu

İskenderun Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Semih Sezer

Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Serhan Özdemir

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Prof. Dr. Servet Soygüder

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Sıtkı Kemal İder

Çankaya Üniversitesi

Prof. Dr. Sinan Kılıçarslan

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Şahin Yıldırım

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Tuncay Karaçay

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Vahit Mermertaş

İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Vedat Karadağ

İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Volkan Parlaktaş

Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Volkan Patoğlu

Sabancı Üniversitesi

Prof. Dr. Yavuz Yaman

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Yiğit Yazıcıoğlu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Yücel Ercan

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Prof. Dr. Yücel Özmen

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Zeki Kıral

Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Ali Emre Turgut

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet Buğra Koku

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Aytaç Gören

Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Bahar Uymaz

Namık Kemal Üniversitesi

Doç. Dr. Bilsay Sümer

Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Burak Özhan

Celal Bayar Üniversitesi

Doç. Dr. Bülent Özkan

Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Can Ulaş Doğruer

Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Cihan Demir

Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Çağlar Conker

İskenderun Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Elif Erzan Topçu

Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Ergin Tönük

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Evren Samur

Boğaziçi Üniversitesi

Doç. Dr. Fatih Şahin

Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Hakan Yazıcı

Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Harun Gökçe

Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Hasan Körük

MEF Üniversitesi

Doç. Dr. İbrahim Yıldız

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet İtik

İzmir Demokrasi Üniversitesi

Doç. Dr. Memik Taylan Daş

Kırıkkale Üniversitesi

Doç. Dr. Meral Bayraktar

Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Arda

Trakya Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Özdemir

Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Tınkır

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Muzaffer Metin

Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Nezih Topaloğlu

Yeditepe Üniversitesi

Doç. Dr. Selami Beyhan

İzmir Demokrasi Üniversitesi

Doç. Dr. Süleyman Murat Bağdatlı

Celal Bayar Üniversitesi

Doç. Dr. Şahin Yavuz

Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Tolga Topgül

Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Ulaş Yaman

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Volkan Esat

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Yenal Akgün

Yaşar Üniversitesi

Doç. Dr. Yüksel Hacıoğlu

İstanbul Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Akın Oktav

Alanya Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ali Kılıç

Gaziantep Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Alper Kadir Tanyıldızı

Fırat Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Aydın Demir

Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Aysun Baltacı

Ege Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Barış Oğuz Gürses

Ege Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Bilal Usanmaz

Atatürk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Davut Erdem Şahin

Bozok Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Emir Esim

Erciyes Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Emir Kutluay

Hacettepe Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Erdem Uzunsoy

Bursa Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ferid Köstekci

Hitit Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hacı Ali Ertaş

Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Arslan

Kırıkkale Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hasan H. Bilgiç

İskenderun Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Erkan Kütük

Gaziantep Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Hakan Demir

İskenderun Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Menderes Kalkat

Ömer Halisdemir Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mesut Hüseyinoğlu

Dicle Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Arif Şen

Konya Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Aydın

Fırat Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Murat Akdağ

Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Güleşen

Dumlupınar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Nurdan Bilgin

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Nurhan Gürsel Özmen

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Orhan Erdal Akay

Sütçü İmam Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Osman Taha Şen

İstanbul Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Özgün Selvi

Çankaya Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kilit

Yaşar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Tamer

Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Himmetoğlu

Hacettepe Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Semiha Bulut

Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Turgay Eray

Adnan Menderes Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ümit Önen

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Şahin

Ömer Halisdemir Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Behzat Bahadır Kentel

Atılım Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Mithat Yanıkören

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Dr. Dünya Rauf Levent Güner

ASELSAN

Dr. Emre Uzunoğlu

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Dr. Güray Pehlivanoğlu

ASELSAN

Dr. Hakan Mencek

Türk Traktör

Dr. Sinem Öztürk

İstanbul Teknik Üniversitesi

Dr. Şaban Ulus

Erciyes Üniversitesi

Bu içerik 01.01.2023 tarihinde yayınlandı ve toplam 1342 kez okundu.